Arnold van Huis te gast bij Zo104 op 3 april

Op 3 april heeft Zo104 twee deskundige uitgenodigd die je alles kunnen vertellen over voedsel en met welke uitdagingen we te maken hebben. Arnold van Huis en Henk van Gurp. Beiden hebben samen met Marcel Dicke geschreven aan het eerste Nederlandse Insectenkookboek.
Henk van Gurp is kookdocent aan Rijn IJssel Vakschool Wageningen. Vanaf de vroegste introductie  houdt hij zich bezig met entomofagie (het eten van insecten).

Eetbare insecten en de bijdrage tot voedselzekerheid
Arnold Huis bij Zo104Prof.dr.ir. Arnold van Huis werkte van 1974 tot 1979 in Nicaragua voor de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Hij onderzocht de geïntegreerde bestrijding van plagen in graangewassen. Van 1982 tot 1985 coördineerde hij in Niger een project om gewasbeschermingsdeskundigen uit acht Sahel landen op te leiden. Van 1985 tot 2014 werkte hij als tropisch entomoloog aan Wageningen Universiteit, Nederland. Hij was verantwoordelijk voor een aantal geïntegreerde en biologische bestrijdingsprojecten in de tropen. Hij is nu emeritus hoogleraar en een deskundige op het gebied van insecten als voedsel en diervoeders. In 2013, publiceerde hij samen met de FAO een boek “Edible insects: future prospects for food and feed security”. Het boek is zeven miljoen keer gedownload en het is vertaald in het Frans, Italiaans, Chinees en Koreaans. Hij is ook de eerste auteur van ‘The Insect Cookbook “, gepubliceerd in 2014 door Columbia University Press.

Tot 2050 zal de wereldwijde vraag naar vlees toenemen met ongeveer 70%, terwijl 80 procent van het totale landoppervlak al gebruikt wordt voor veeteelt. Ook staat de duurzaamheid van de conventionele veeteelt ter discussie. Daarom zijn alternatieve eiwitbronnen nodig en één daarvan het gebruik van insecten als voedsel en als voer.