Jan Vermeulen te gast bij Zo104

De meeste van ons gebruiken hun stem om te communiceren. Maar wat als je het geluid niet of slechts gedeeltelijk kunt waarnemen? Voor die groep is er gebarentaal, een visuele-manuele taalvorm waarin begrippen en handelingen door middel van gebaren worden overgebracht. Binnen dit boeiend en voor vele onbekende vakgebied is Jan Vermeulen werkzaam. Jan is gebarentaal docent bij Kentalis  en te gast bij Zo104 op zondagmiddag 23 oktober.
Al 225 jaar (!) is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen of communiceren. Ze zijn er voor mensen die doof of slechthorend zijn en voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doof- blindheid. Kentalis is er niet alleen voor zijn cliënten en leerlingen, maar ook voor hun omgeving.
Op 23 oktober kun je kennis maken met die wereld, een wereld waar geluid een hele andere rol speelt.

Tot zo, tot zondag 23 oktober in de Schakel

Jan Vermeulen